MTB Sport

Online sportwinkel

Outplacementbureau Amsterdam

Met succes Een nieuwe baan met behulp van outplacement\r\n

Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid hebben werknemers recht op transitievergoeding van de werkgever. Deze vergoeding is er vooral bij (dreigende) werkloosheid of niet verlengen van een arbeidsovereenkomst. De transitievergoeding die door de werkgever wordt verstrekt, kan dan worden aangewend voor scholing en of bij outplacementbureau Amsterdam.\r\n\r\nOutplacement bestaat feitelijk al ruim dertig jaar om een werknemer optimaal te begeleiden van de ene werkgever naar een andere werkgever of naar het ondernemerschap. Ook door de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid is outplacement niet meer weg te denken uit de Nederlandse samenleving. Dit laatste vooral vanwege het gegeven dat de transitievergoeding, die een werkgever aan een werknemer beschikbaar moet stellen bij beëindiging van het dienstverband, ook mag worden aangewend voor begeleiding door outplacementbureau Amsterdam.

\r\n

logo-gort-2015\r\n\r\nDe fase\r\nOutplacementtrajecten hebben een vaste structuur. Het begint met begeleiding van de verwerking van ontslag. Ongeveer gelijktijdig in het verwerkingsproces wordt in beeld gebracht wat de kwaliteiten, kennis en kunde van betrokkene is, de competenties. Natuurlijk wordt er aandacht geschonken aan de wensen waaraan de nieuwe functie en werkgever moeten voldoen.Vervolgens kan er begeleiding bij het solliciteren worden gegeven en door outplacementbureau Amsterdam aan jobhunting worden gedaan.