MTB Sport

Online sportwinkel

Ontdek hier het nut van een BHV training

Als werkgever is het belangrijk om je ook bezig te houden met de veiligheid van je werknemers op de werkvloer. Ook op kantoor is het belangrijk om op de hoogte te zijn van mogelijke gevaren. Met een BHV training kun je meerdere medewerkers aanstellen die als bedrijfshulpverlener gaan fungeren. In het geval van een calamiteit kunnen zijn onder andere de organisatie op zich nemen, en ervoor zorgen dat bijvoorbeeld een ontruiming goed verloopt. Maar er zijn nog meer dingen die je leert tijdens een BHV training.

Het laten volgen van een BHV training door meerdere medewerkers heeft meerdere belangrijke redenen. In de eerste plaats moeten werknemers en bezoekers bij een calamiteit goed worden opgevangen en verzorgd. Daarnaast is het ook verplicht in de Arbowet dat ieder bedrijf met personeel zijn eigen bedrijfshulpverlening regelt. Het is aangeraden om een BHV’er per 10 medewerkers te hebben. De BHV’ers moeten een certificaat hebben en over de juiste middelen beschikken om de taak goed te kunnen uitvoeren.

Deze onderdelen komen aan bod bij een BHV training

Tijdens een BHV training van G4S komen er verschillende onderdelen aan bod. Hoewel er sprake is van zowel theorie als praktijk zal het grootste gedeelte van de cursus bestaan uit praktijkoefeningen. Door realistisch oefenen krijgen cursisten de handelingen sneller onder de knie en weten zij snel te reageren wanneer er op de werkvloer een noodsituatie ontstaat. Onder andere de volgende onderdelen komen aan bod: alarmeren, ontruimen, communicatie, brandbestrijding en levensreddende handelingen. Een BHV training volgen kan op diverse locaties in Nederland.